garanti
Draga client,

Daca intampini dificultati financiare ca urmare a situatiei generate de Covid 19, te rugam sa completezi raspusurile de mai jos pentru a analiza posibilitatea de a-ti acorda suspendarea platii ratelor conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
DATE SOLICITANT

TIPUL CREDITULUI/CREDITELOR PENTRU CARE SE SOLICITA AMANAREA RATELOR *
*In cazul in care bifati una din optiuni si detineti mai multe credite de acelasi tip, suspendarea platii ratelor se va aplica tuturor creditelor de acelasi tip.

**Pe perioada suspendarii ratelor accesul la limita disponibila a descoperitului de cont si a cardului de credit va fi restrictionat.
SOLICITARE DE AMANARE RATE
Prin prezenta solicitare va adresez cererea de suspendare a platii ratelor pentru creditul/creditele mai sus mentionat (e) pentru o perioada de***:
*** Inteleg si imi asum ca aceeasi perioada de amanare se aplica tuturor produselor pentru care am solicitat amanarea ratelor.
Declar pe proprie raspundere ca la data prezentei mi-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile familiei, direct sau indirect si ne aflam in imposibilitate de plata eu sau un alt mebru al familiei mele*, cauzata de una din situatiile de mai jos: *

*Se considera ca facand parte din membrii familiei, persoanele care au calitatea de sot/sotie, parinti si copii, care locuiesc si se gospodaresc impreuna cu debitorul.
In sustinerea cererii mele , confirm ca (va rugam sa marcati cu X situatia in care va regasiti):
Declar pe proprie raspundere cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul in declaratii ca toate datele/informatiile mentionate in prezentul document sunt reale, exacte si complete, totodata, declar ca am luat la cunostinte de faptul ca aprobarea cererii mele de amanare rate produce urmatoarele efecte:

  • prelungirea perioadei de creditare va fi facuta cu o perioada cel mult egala cu perioada aferenta numarului de rate suspendate la plata, doar daca se indeplineste respectarea conditiilor de eligibilitate referitoare la incadrarea in limita de varsta la terminarea contractului astfel prelungit; In cazul creditelor pentru care prelungirea maturitatii depaseste limita de varsta prevazuta in procedurile interne de acordare a creditelor, banca procedeaza la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta;
  • in cazul creditelor de nevoi personale fara garantii, dobanda aferenta ratelor suspendate se capitalizeaza la soldul creditului existent la sfarsitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plateste esalonat pana la noua maturitate a creditului, incepand cu luna imediat urmatoare expirarii perioadei de suspendare;
  • in cazul creditelor garantate cu garantii reale imobiliare, dobanda aferenta ratelor suspendate reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorate din contractul de credit, creanta ce are un nivel de dobanda 0%. Rambursarea acestei creante se face esalonat, in 60 rate lunare egale, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de suspendare; In situatia in care, perioada ramasa de rambursat a creditului pentru care solicit amanarea ratelor este mai mica de 60 luni, dobanda aferenta ratelor suspendate se va esalona doar pe perioada ramasa de rambursat.
  • ințeleg că efectele modificării contractului de credit potrivit prevederilor ordonanței de urgență se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat și declar pe propria raspundere ca am obtinut acordul prealabil al acestora cu privire la modificările solicitate si ma oblig sa aduc la cunostinta partilor contractuale modificarile aduse termenilor contractuali.
  • Banca va raporta in evidendele Biroului de Credit comentariul “Suspendare la plata” la nivelul fiecarui cont pentru care a fost acceptata solicitarea de amanare la plata. Scorul de credit (FICO SCORE) nu va fi afectat de comentariul "Suspendare la plata", intrucat acesta nu influenteaza algoritmul de calcul. Suspendarea la plata este o informatie care face parte din categoria “Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit”, care poate fi prelucrata in Sistemul Biroului de Credit in baza interesului legitim. Inregistrarea suspendarii la plata este necesara atat pentru a reflecta in mod corect situatia creditului, in perioada suspendarii la plata, cat si pentru continuarea desfasurarii unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.
  • restul conditiilor contractuale raman nemodificate.

Va rugam sa va asigurati ca la data de 16.03.2020 inclusiv nu inregistrati restante la niciunul dintre produsele de creditare detinute la Garanti Bank S.A. sau ati efectuat plata obligatiilor restante pana la data prezentei solicitari.
NU ATASATI PREZENTULUI FORMULAR DATE SI DOCUMENTE PRIVIND STAREA DE SANATATE A DVS. SAU A MEMBRILOR DE FAMILIE ! Acestea nu vor face obiectul analizei Bancii si nu sunt relevante pentru posiblitatea acordarii facilitatii de amanare a platilor ratelor, in conformitate cu prevederile OUG 37/2020.
Datele cu caracter personal din prezentul formular sunt prelucrate de catre Garanti Bank S.A in conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, cu scopul de a analiza si solutiona cererea dvs intemeiata pe OUG 37/2020. Datele vor fi prelucrate si pastrate pe perioada derularii relatiilor contractuale precum si ulterior, in conformitate cu dispozitiile legale.
Dreptul de acces la datele cu caracter personal, la rectificarea, stergerea, restrictionarea acestora sau de a va opune prelucrarii, pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitari catre Garanti Bank S.A., la sediul central al acesteia, precum si prin mijloace electronice, la adresa de e-mail dpo@garantibbva.ro, furnizand suficiente date care sa permita identificarea solicitantului de catre Banca.